Sett som startside

Trykk her.

Velg et av alternativene og trykk «Yes» eller «Ja».

Det kan hende at du får en feilmelding på grunn av at du har en gammel versjon av nettleseren din eller bruker en annen nettleser enn Internet Explorer. Dersom du får en feilmelding eller ønsker å endre startside manuelt, så kan du følge en av veiledningene under.

Internet Explorer:

1. Velg først menyen «Verktøy»(«Tools»), for så å trykke på «Alternativer for Internett»(«Internet options»).

2. Skriv adressen «https://www.startsidendin.no» inn i adressefeltet.

3. Avslutt med å trykke «Ok» for å bekrefte valget.

Mozilla Firefox:

1. Velg først menyen «Verktøy», for så å trykke på «Instillinger».

2. Klikk på «Bruk åpen nettside» i «Hovedside»-menyen (dersom du allerede har https://www.startsidendin.no fremme på skjermen), eller skriv inn adressen i «Adresse»-feltet.

3. Avslutt med å trykke «OK» nederst i vinduet.

Google Chrome:

1. Klikk på skiftenøkkelen øverst i høyre hjørne og deretter «Alternativer».

2. Under overskriften «Startside», velg «Åpne denne siden» og skriv inn www.startsiden.no

3. Trykk på «Lukk» for å avslutte.

Safari:

1. Klikk på tannhjulet øverst i høyre hjørne, og trykk deretter på «Preferences».

2. Klikk på knappen «Set to current page» eller «Bruk gjeldende» dersom du allerede har https://www.startsidendin.no fremme på skjermen, eller skriv adressen inn i adressefeltet.

3. Avslutt med å trykke «OK» for å bekrefte valget.

Opera:

1. Velg «Settings» på menyen i venstre hjørne og deretter «preferences».

2. Klikk på knappen «Use Current» eller «Bruk gjeldende» dersom du allerede har http://www.startsiden.no fremme på skjermen, eller skriv adressen inn i adressefeltet.

3. Avslutt med å trykke «OK» for å bekrefte valget.