For mange bedrifter er lønnskostnader den aller største utgiftsposten. Særlig i Norge der lønnsnivået er høyt, er det helt kritisk for både store og små selskaper å hele tiden prøve å optimalisere sine manuelle prosesser. I media er mye av oppmerksomheten rettet mot artifisiell intelligens, såkalte chatbotter og andre løsninger på nett, men samtidig finnes det mange selskaper som har mye å hente på fysiske prosesser.

Spesielt for mindre selskaper og organisasjoner kan det å benytte roboter i produksjonene høres ut som en uoppnåelig drøm. Likevel finnes det løsninger som gjør at det er mulig å få en fornuftig avkastning på investeringen.

Økonomiske faktorer som er viktige for små og mellomstore selskaper

Det finnes tusenvis av små og mellomstore selskaper i Norge, og de står for en svært viktig del av norsk verdiskaping. Sammenlignet med store norske selskaper og multinasjonale konsern, har disse mindre selskapene ofte helt andre behov og prioriteringer. Store selskaper har egne prosjektavdelinger og høye budsjetter for forsking og utvikling. For selskaper med kanskje bare en håndfull ansatte, er daglig drift og oppfyllelse av de mest grunnleggende myndighetskravene og ønsker fra kunder mer enn nok. Derfor er det viktig at:

  • En investering i robotisering kan delta i driften tilnærmet med en gang. Med samarbeidende roboter som er enkle å programmere, også for de egne ansatte, kan det være mulig å begynne å spare penger allerede samme dag som roboten er på plass.
  • Roboter må være like fleksible som menneskene. Et større konsern kan investere i skreddersydde roboter som bare kan benyttes til en oppgave, for et mindre selskap er det ekstremt viktig at en robot kan benyttes til helt andre ting etter en periode.

At disse to faktorene er særlig viktige for små og mellomstore selskaper, henger også sammen med likviditeten til disse selskapene. For et større selskap er likviditet sjelden en utfordring, og kostnader kan nedskrives over mange år. For et oppstartselskap er behovet for penger på bok noe høyst reelt, og det er viktig at en robot ikke har en lang nedbetalingstid.

Gitt disse faktorene er det likevel mulig for bedrifter med bare noen få ansatte å faktisk dra nytte av robotisering, særlig da i form av rimelige og fleksible samarbeidende roboter.

Opprettholde engasjement blant de ansatte

Et annet tema, som selvfølgelig er ekstremt viktig for alle organisasjoner uavhengig av størrelse, er at ansatte er fornøyde og engasjerte i hva som skjer med selskapet. I den forbindelse er det lett å se for seg at robotisering til å begynne med kan oppfattes som en trussel. I et arbeidsliv preget av nedskjæringer og oppsigelser kan mange ansatte være negative i begynnelsen.

Samarbeidende roboter er laget for å jobbe sammen med mennesker, og på den måten avlaste en produksjonslinje. Det betyr at de menneskelige ansatte vil kunne bruke tiden sin på mer givende arbeidsoppgaver, der det også er større behov for menneskelig kompetanse. Det er viktig å huske på at de oppgavene som roboter er flinke til – det er også de oppgavene som passer dårlig til mennesker. Ved å fjerne repetitive bevegelser er det dessuten mulig å redusere risikoen for arbeidsskader.

En ekstra fordel med samarbeidende roboter som er enkle å programmere, er at eksisterende ansatte vil kunne ta på seg oppgaven med å programmere roboten. Det vil i tillegg gjøre at eierskapet til robotiseringen kommer enda tettere på selve arbeidsoppgaven som utføres. Fordelen med det er at det da blir svært mye enklere å finne nye mulige forbedringsområder, der bedriften kan benytte roboten.

I forhold til denne faktoren finnes det egentlig ikke noen nedre grense for bruk av samarbeidende roboter – har du ansatte kan du også benytte en robot.