Markedsføring har blitt det aller viktigste midlet for å skaffe seg flere kunder, og for å få ordet ut om din bedrift. Det er stor konkurranse i de aller fleste industrier, og markedsføring er en måte å skille seg ut fra konkurrenter på, og holde seg relevant i markedet.

Markedsføring i en digital tid

Man skiller gjerne mellom online og offline markedsføring, der førstnevnte har fått særlig mye oppmerksomhet den siste tiden. Dette er selvsagt fordi vi bruker mer tid på nett enn noen gang, og online handel har blitt manges foretrukne måte å handle på. Online markedsføring er alt fra e-post markedsføring, til reklame på Facebook. Her har man god oversikt over hvor mange mennesker man når, men man kan fort bli borte i mengden. Derfor er det viktig å også fokusere på den fysiske markedsføringen, slik at du gjør deg kjent på forskjellige kanaler, og for en rekke målgrupper.

Fysisk markedsføring

En måte å gjøre dette på er med Axon Profil. Her får man kjøpt det aller meste av smarte artikler som man kan bruke og gi ut. Et eksempel er penner, som i lang tid har vært en god måte å markedsføre seg på. De aller fleste har nok helt sikkert en bedriftspenn hjemme, som blir brukt ofte. Slike penner er optimale til å gi ut når man har konferanser eller bedriftsarrangementer. Det er også fine gaver å gi til ansatte som de kan bruke i hverdagen.

Ved å bruke profileringsartikler kan man selv velge hvilke artikler man ønsker å gi ut, og hvilke man ønsker å bruke selg. De forskjellige artiklene man kan velge mellom lar deg sette ditt eget utrykk på markedsføringen, og kan dessuten endres ut ifra hva det er du ønsker å markedsføre, og til hvilke arrangementer. Penner fungerer som sakt til det aller meste, men i andre tilfeller ønsker man kanskje noe mer sesongbasert? Eller spesielt laget til en særlig kunde eller målgruppe.

Derfor må du skille deg ut

Sannsynligheten for at du opererer i en bransje der man har mange andre, store konkurrenter, er stor. Dette gjør det ekstra viktig å vite hvordan man skal markedsføre seg, slik at man når frem til den relevante målgruppen. Et vanlig tips er å heller være relevant for noen få, enn å være irrelevant for andre. Du bør med andre ord definere noen segmenter der du ønsker å stå særlig frem. Dersom du satser på å nå alle vil ikke markedsføringen bli spesialisert nok, og det er stor sannsynligheten for at det er veldig få som vil føle seg truffet av den. I noen tilfeller kan man satse på noen mer generiske produkter som gir bred markedsføring, som for eksempel profilartikler som penner og andre ting med logo og navn på.

Som bedriftseier er man helt avhengig av å ha god markedsføring. I store selskap er det gjerne et stort markedsføringsteam som står bak, og de kan ha god nytte av profilartikler som en del av deres fysiske markedsføring.