De fleste av oss ønsker å pusse opp eller renovere boligen vår. Det finnes mange gode grunner for å renovere boligen. Først og fremst ønsker nok mange å renovere boligen for å oppnå et mer moderne preg. Dernest er det nok stadig flere nordmenn som i dag planlegger en god renovering fordi at de ønsker å spare penger på sikt.

Det går fint an å spare årlige strømutgifter dersom en renoverer gamle dører og vinduer eller eventuelt bytter ut gammel isolasjon med ny. Du kan også oppnå lavere strømutgifter ved å installere en varmepumpe slik at du effektivt kontrollere varmen i boligen din. Du vil også kunne oppnå en rekke besparelser ved å gjøre boligen din om til et smarthus.

Bytt ut gamle ytterdører og vinduer

Ved å bytte ut gamle ytterdører og vinduer vil boligen din bli bedre isolert og slik holde bedre på varmen enn før. Eldre vinduer og dører er gjerne ikke isolert godt nok og slipper derfor inn vind og kulde gjennom dør og vinduskarmer.

Dersom du velger å bytte ut vinduene vil du raskt kunne isoleres vinduskarmer og dørkarmer på nytt slik at du moderniserer boligen din på en effektiv måte. Dersom du ikke ønsker å bytte ut dør og vinduer kan du effektivt bytte ut eldre isolasjon i karmene med ny og moderne isolasjon.

Invester i ekstra isolasjon

For å reduserer varmetapet i boligen din kan det lønne seg å investerer i ekstra isolasjon. Ved å etterisolere vil du kunne oppnå en bedre kontroll over innetemperaturen. Dersom du allerede er i gang med renovering av din bolig kan du enkelt etterisolere samtidig som at du foretar andre renovasjoner. Ved å etterisolere boligen din i forbindelse med annen form for renovering vil du spare både tid og penger.

Dersom du investerer i ekstra isolasjon vil du oppnå besparelser i forhold til strømutgifter. Dette da du ikke behøver å benytte deg av ovner og andre former for elektriske varmeelementer i boligen for å opprettholde innetemperaturen. I tillegg til strømbesparelser vil en etterisolering medføre mindre fuktskader som på sikt vil redusere behovet for en ytterligere renovering som koster mye penger.

Benytt varmepumpe og smarthusteknologi for strømsparing

Dersom du er på utkikk etter smarte løsninger som skal bistå med å redusere strømutgiftene i din bolig er det flere løsninger som kan være aktuelle for deg. I tillegg til å etterisolere kan du også sjekke om du finner billige ytterdører som kan erstatte dine gamle ytterdører og slik bidra til at boligen holder bedre på varmen. Det finnes utrolig mange flotte ytterdører i det norske markedet i dag.

Du kan også investere i en varmepumpe som effektivt bidrar til at boligens temperaturer blir opprettholdt på en effektiv og god måte. Med en varmepumpe kan du kontrollere temperaturen både om sommeren og på vinterstid. Det er også mange nordmenn som går til anskaffelse av en smarthusteknologi for å spare strøm.

Hva er smarthusteknologi?

Stadig flere nordmenn går til anskaffelse av en smarthusteknologi når du skal renovere boligen sin eller bygge ny bolig. Dette er en helhetlig overvåkning som effektivt regulerer, styrer og overvåker de ulike funksjonene i en bolig. Målet ved en smarthusteknologi er å samkjøre funksjonen for lys, brannsikkerhet, varme, ventilasjon og innbruddsikring i en og samme bolig.

Dersom du benytter deg av denne installasjonen vil du enkelt og effektivt kontrollere boligens viktige funksjoner slik at du til enhver tid har full kontroll over både energibruk og ikke minst sikkerhet. Stadig flere kommunale bygg og private boliger har installert en smarthusteknologi i dag. Dette er en løsning som fungerer utmerket dersom du er på jakt etter en moderne form for strømsparing.

Lag en god renoveringsplan

Det finnes mange måter å spare strøm på om dette er et mål du har satt deg i forhold til bolig og bruksområder. Du kan effektivt redusere strømutgifter ved å slå av lyset manuelt hver gang du forlater et av boligens rom. Du kan også passe på å holde boligens ytterdører og vinduer lukket slik at ikke det kommer trekk og kulde inn i huset.

Dersom du ønsker å gjennomføre en renovering vil du få størst utbytte av dette dersom du lager en god renoveringsplan. I denne planen bør det inngå hvilke besparelser du mener at kan oppnås ved installering av eksempelvis varmepumpe eller smarthusteknologi. Du kan også vurdere å skifte dører, vinduer og isolasjon i boligen din for å opparbeide deg en bolig som holder bedre på varmen.

Disponer tiden godt

En god renoveringsplan lager du først og fremst ved å undersøke både priser og tid som behøves i forhold til de ulike tingene som bør utføres. Du vil på denne måten raskt få et overblikk over både budsjett og tidsramme som kreves for å gjennomføre de ulike delene av prosjektet.

Dersom dette lønner seg i forhold til både tidsbruk og budsjett kan du dele prosjektet inn i ulike delprosjekter der du ved å gjennom føre deler av prosjektet vil oppnå ønsket resultat innen rimelig tid. Ved å disponere tiden godt vil du raskt få nyte din nye bolig etter at renoveringen er ferdig gjennomført på en utmerket måte

Gjør det meste selv

Ved bruk av en god planlegging av renoveringen av din bolig vil du på sikt oppnå besparelser i forhold til elektrisitet og strøm. Derfor er det viktig at renoveringen utføres på en rimelig måte slik at kostnadene effektivt blir holdt lave. Du bør derfor ha kontroll på både delprosjekter og utgiftsposter før du begynner arbeidet med renoveringen.

Det lønner seg å gjennomføre så mye som mulig av renoveringen og oppussingen selv. Du vil på denne måten oppnå besparelser og kan slik gjennomføre de ulike delprosjektene når det passer best for deg. Det er også anbefalt å innhente tilbud på priser og ikke minst veiledning i forhold til hvordan du skal renovere boligen din før du begynner på arbeidet.