DAO står for Decentralized Autonomous Organization, og er kort sagt en organisasjon uten sentralisert ledelse. Den blir styrt av et fellesskap, der tillitten bygges av det vi kaller smarte kontrakter. En DAO har ingen sjef eller leder som administrerer den, slik man er vant til med andre organisasjoner. Her er det medlemmene som eier DAO-en, og vedtak baseres på stemmer.

DAO-er i dag

Internett og resten av den digitale verdenen har vært i stor endring de siste årene, og det er en utvikling som ikke ser ut til å stoppe med det samme. Bare de siste råene har verden for smarte kontrakter og kryptovaluta eksplodert til nye dimensjoner, i rekordfart. I dag er Desentraliserte autonome organisasjoner etablert seg til å bli en av de mest populære måtene å samarbeide på, og å bygge opp organisasjoner med desentralisert struktur. Det åpner også opp for en rekke muligheter, der sikkerhet og strukturbygging er i sentrum.

I den desentraliserte verdenen dukker det stadig nye trender opp, og en av dem er DAO. Den siste tiden har vi også fått øynene opp for Ethereums utviklede nettverk, mer miljøvennlige kryptovaluta, og ikke minst NFTs. Selv om det har vært snakk om mange nye fenomener allerede i Q1 og Q2 i 2022, så er det mye som tyder på at DAO blir den heteste kryptotrenden i år. Hvis du synes det virker interessant, og vil lære mer, så les mer om DAO, eller følg med videre her.

Eksempler på DAO

For å skjønne litt mer av hva DAO er, kan det være lurt å ta en titt på tidligere eksempler. Først og fremst kan vi se på noe som alle kjenner til nå til dags, nemlig Bitcoin.

Bitcoin og den første DAO

Det har ikke alltid være sikkert at DAO kom til å bli så populært som det er i dag, og et godt eksempel å se på er Bitcoin-nettverket. Dette er det tidligste eksemplet på en DAO, og som de aller fleste vet, har det godt ganske greit med dem siden introduksjonen til Bitcoin i 2008. Bitcoin er dog ikke en DAO om vi ser på dagens standard, men de har bygget seg opp og skalert gjennom avtaler inne i nettverket siden deres oppstart.

Dash, nåtidens DAO

Dash er den første DAOen vi kjenner til som lever opp til dagens standard. Den har en desentralisert måte å ta beslutninger på, og drives av en undergruppe i nettverket. Denne gruppen kalles “masternodes” og er åpent for alle som har 1000 Dash Coins (DASH), som er protokollens opprinnelige kryptovaluta. Tidligere har den vært kjent som Xcoin.

The DAO

Ethereum er i dag verdens største og mest verdifulle krypto nettverk. Kryptoen deres Ether (ETH) er også verdens nest mest verdifulle kryptovaluta, etter bitcoin. I mai 2016 var det noen av medlemmene i Ethereum-fellesskapet som valgte å starte det de kalte “The DAO”. Hensikten med The DAO var å drive det som et risikokapitalfirma for krypto- og desentraliserte organisasjoner. Får å tjene penger lagde de et ganske unikt system. De opprettet en lommebok, og alle som sendte ETH til lommeboken fikk DAO-tokens i retur. Det høres kanskje enkelt ut, og det funket! De fikk samlet inn hele 12,7 millioner ETH, som på den tiden var verdt $150 millioner. Det er den mest fremtredende crowdfundingen noensinne.

Alt så ut til å gå bra, helt til The DAO ble hacket 7. juni 2017. Noen fant et smutthull i koden, og det ble stjålet 3,6 millioner ETH, verdt $70 millioner på den tiden. Smutthullet var imidlertid ikke i Ethereum-koden, men i applikasjonen bygget på toppen av Etherum. Hackeren klarte å be DAOen om å gi ut Ether flere ganger før det ble oppdaget i den smarte kontrakten.

Oppbygningen av DAO

Som du sikkert har skjønt nå, så er ikke DAOer som andre organisasjoner, og de er heller ikke bygd opp på samme måte. Her møter man nemlig på maksimal åpenhet, og det eneste som trengs av deg er internett. I tillegg er det ikke behov som en tredjepart.

Alle DAOer som eksisterer i dag, er lastet opp til en blokkjede. Ethereum sin blokkjede er den mest populære, men grunnet høye gassavgifter hos Ethereum ser man et økt bruk av lag to blokkjeder som Polygon. Det finnes mange fordeler ved å laste opp en DAO til en blokkjede, og den aller viktigste er åpenhet. Alle kan ha tilgang til blokkjeder, og det er ikke mulig å skjule noe her. Dermed er det heller ikke mulig å lyve, jukse eller sluntre seg unna. Det du gjør på blokkjeden kan både spores og lagres, så her blir DAOer drevet på ordentlig og redelig vis. På bokkjeden kan man også se hvem som eier tokens i DAO, hvilke beslutninger som blir tatt og hvordan de bruker pengene de har.

Tokens

Å ha tokens i en DAO er som å ha aksjer i et selskap, der eierskapet består av de som holder tokens. Dermed blir tokens et symbol på ditt eierskap i en DAO, og det gir deg også retten til å foreslå tiltak og stemme over hvilke beslutninger som skal tas. Dette er helt motsatt fra tradisjonelle organisasjoner der en gruppe med administrerende ledere tar beslutninger på en sentralisert måte. Her er det medlemmene som bestemmer, og det gir alle muligheten til å påvirke hva som skjer i DAOen.

Wallets

Det finnes to typer wallets i en DAO. Du har eierens wallets, og DAOens wallets. Disse bruker man når det skal lagres, sendes og mottas tokens. Dette programmet samhandler med blokkjeden, og hver wallet har en privat og en offentlig nøkkel tilknyttet til dem. Den private nøkkelen kan sees på som en privat digital bankkonto, og er som nøkkelen til en safe. Denne er det kun du som har tilgang til, og den er utrolig viktig.

Den offisielle nøkkelen kan sammenlignes med kontonummeret ditt i banken. Den kan deles med hvem du vil, og sendes til de som skal gjøre transaksjoner til deg. Akkurat som med et standard kontonummer. Den er offentlig på blokkjeden, og kan sees av alle slik at transaksjonene du gjør samhandler med blokkjeden.

Smarte kontrakter

Smarte kontrakter er viktig når det kommer til desentralisert finans og DAOer. De er også grunnleggende for det aller meste som foregår på blokkjeden. Kort fortalt er det et program som kjører på blokkjeden der en samling av kode og data ligger på en spesifikk adresse på ethereum blokkjeden. Det er en slags konto med en saldo som kan sende transaksjoner over nettverket den ligger på. Denne kontoen er ikke kontrollert av en bruker, men er programmert. Brukere kan samhandle med en smart kontrakt når de sender transaksjoner. I DAOer kan de brukes til stemming, grants, økonomiske beslutninger med mer.

Styring av DAO

For at en DAO kan driftes, trengs det en styringsstruktur. Dette defineres av den smarte kontrakten. Dersom dette blir gjennomført på feil måte, så vil DAOen mislykkes. De som eier tokens i DAO kan være med på å stemme og komme frem til beslutninger som skal gjelde i organisasjonen fremover. En styringsstruktur kan blant annet bestemme hvor mange prosent som må være enig, for at et vedtak kan settes i gang og være gjeldende. Hvis man som token-innehavere blir enige i en stemming, så blir det utbetalt en avtalt kompensasjon. Man kan for eksemepl bestemme at det trengs 50% stemmer fra nettverket, at 51% må være enige, og at det er en 7 dagers stemmeperiode.

Det er uendelig med muligheter når det kommer til DAOer, og det er trolig den største trenden innafor den desentraliserte verden i 2022. Det er noe vi aller mest sannsynlig kommer til å se mer av fremover, og det blir spennende å følge utviklingen. Kort oppsummert er en DAO en trygg og effektiv måte å jobbe sammen i en organisasjon der fellesskapet bestemmer over vedtak, uavhengig av lokasjon.