Mange huseiere velger å oppgradere sine dører og vinduer for energibesparelser. Huseiere ønsker ofte å skifte ut både dører og vinder i forhold til det å spare energi og årlige strømkostnader. Det er fullt mulig å skifte ut både dører og vinduer for å oppnå det beste resultatet. Det anbefales at du som huseier vurderer mulighetene for å oppgradere dine dører og vinduer i stedet for å foreta en total utskiftning.

Du kan selvfølgelig velge å foreta en utskiftning for å få et moderne preg på boligen. Denne løsningen passer utmerket på nye boliger. Hvis den bolig er av eldre standard vil det være en fordel om den gamle stilen bevares slik den er. Du kan i dette tilfellet velge en oppgradering av dine eldre dør og vindu løsninger, i stedet for en utskiftning.

 

Energibesparelser

Energibesparelser tilsier i utgangspunktet at du optimaliserer energien i boligen din slik at du på denne måten oppnår de energibesparelser som er ønskelig i moderen hjem. Før du foretar deg oppgraderinger i forhold til energibesparelse i egen bolig anbefales det at du vurderer hvilke tiltak som i utgangspunktet er nødvending.

Energibesparelser kan også øke komforten i hjemmet da boligen beholder varmen i større grad enn før. Ved å bruke mindre ressurser på oppvarming vil strøkostnadene gå den og du oppnår både komfort og besparelser på samme tid. Boliger som ikke er isolert godt nok vil i større grad få fuksskader og ikke minst skader i bygningens konstruksjon grunnet blant annet trekk.

 

Oppgradering av eldre dører og vinduer

Stadig flere nordmenn velger i dag å oppgradere eldre dører og vinduer for å imøtekomme kravene som stilles til boligeiere i forhold til energimerking. I tillegg ønskes det også å oppnå besparelser i forhold til månedlige strømutgifter og ikke minst fremtidige kostnader grunnet fukt og dårlig isolering.

Ved å tette igjen eldre dører og vinduer vil du holde kulden ute når kuldegradene er et faktum. Hvis du ønsker å tette igjen både dører og vinduer vil du sannsynligvis oppnå at kulde og trekk ikke påvirker boligens varme og fukt på samme måte som før. Det er også mange nordmenn som velger en total oppgradering i form av å skifte ut både dører og vinduer til moderne alternativer.

 

Energibesparende tiltak

For å unngå kostnader velger mange nordmenn å holde kulden og fukt ute ved å tette igjen lekkasjer på både dører og vinduer. Når det er mye vind og kulde utenfor er tetting den letteste og mest praktiske løsninger. Du begynner da med å tette igjen det innerste vinduet. Hvis boligen din ikke har innevindu er det en god løsning å montere et innevindu for større grad av isolering.

Du kan også etterisolere dine dører og vinduer slik at  det oppnås energibesparing på en effektiv måte. En etterisolering av dører utføres først og fremst ved å fjerne gamle lister og isolering rundt dørene. Samme prosedyre kan også utføres på boligens vinduer. Deretter isolerer du på nytt ved å benytte energibesparende produkter finnes i dag.