Noen vil nok beskrive tiden vi lever i nå som robotenes tid. Hvis man har sett mange sci-fi filmer så kan det kanskje virke skummelt, men sannheten er at industrielle roboter blir brukt over hele verden, og det gjør livene våre ganske så mye enklere, fordi de forbedrer og effektiviserer produksjon i en rekke industrier.

Fordelen med industriroboter

Fordelen med industriroboter er at de kan gjøre mange arbeidsoppgaver mye mer effektivt enn mennesker. Det er ikke alle delene av en prosess som trengs å gjøres for hånd, eller med hjelp fra den kreative menneskehjernen. Det er rett og slett rutinearbeid der man kun trenger elektronisk hukommelse og arbeidskraft for å få det gjennomført. Det finnes dessuten mange forskjellige roboter man kan velge mellom etter størrelse på produksjonen eller bedriften.

Mat og drikke

Industriroboter brukes til en rekke arbeidsoppgaver i mat- og drikkeindustrien. De kan blant annet håndtere kvalitetskontroller, materialer, innpakning, montering og til og med for å styre andre maskiner. Jobben til disse maskinene gjør at man trenger færre medarbeidere, og det gjør også prosessen billigere. Norge satser stadig på grønnere og mer innovative matproduksjonsløsninger, som for eksempel etisk lakseoppdrett og vertikale gårder, som kanskje i fremtiden også vil ta i bruk industriroboter i enda større grad.

Medisin og kosmetikk

I medisin- og kosmetikkindustrien er det svært viktig at prosesser blir gjennomført nøyaktig som de skal. Dette er tross alt produkter som skal helbrede oss, eller sørge for velvære, og alt må dermed være i den skjønneste orden. Industriroboter kan i denne bransjen også hjelpe til med mye, blant annet presis kvalitetssjekk, sveising, materialefjerning og montering.

Elektronikk og teknologi

Dette er jo nærme den bransjen industriroboter faktisk hører innenfor, og det er derfor ikke en overraskelse at de brukes i stor grad her. De sørger for presisjon, fleksibilitet og effektivisering, som alt i alt gir optimal produksjon. En industrirobot kan hjelpe til med de fysisk tunge oppgavene, som å håndtere varer og materiale. En slik avlastning vil bedre arbeidsvilkårene til de ansatte, og være med på å minske arbeidsskader. Dette er dessuten repetitive oppgaver der en robot enkelt kan erstatte et menneske.

Som du sikkert skjønner så er det disse robotene som effektiviserer de daglige prosessene i fabrikken, og som i siste ende er med på å senke kostnadene på en rekke produkter. Industriroboter er blant de viktigste eksportvarene her i landet, og vi står over en stor utfordring dersom internasjonale avtaler som støtter eksporten blir brutt.